Wprowadzenie

Wprowadzenie

Return to chapter overviewNext page

Stworzyliśmy ten podręcznik elektroniczny, aby wszyscy, którzy chcą natychmiast rozpocząć pracę w programie WebSite X5 i tworzyć własne witryny, blogi i sklepy internetowe, mogli od razu samodzielnie przystąpić do działania.

Proces projektowania został dokładnie objaśniony, każdy krok opisano wszystkie elementy interfejsu programu, szczegółowo zilustrowano wszystkie polecenia i opcje dostępne w różnych menu, kartach i oknach.

Dzięki objaśnieniom i informacjom zawartym w tym podręczniku, logice i prostocie tworzenia oraz aktualizowanemu na bieżąco podglądowi pracy bez problemów stworzysz w programie WebSite X5 interesującą, cieszącą oko, profesjonalną witrynę.

Ten podręcznik dotyczy programu WebSite X5 Pro oraz Evo w 2019.2. wersji, ale może być wykorzystywany także dla innych wersji i edycji programu, należy jedynie wziąć pod uwagę różnice w funkcjonalności poszczególnych wersji.

Podręcznik został podzielony na trzy części:

Środowisko robocze

W tej części opisane są wszystkie narzędzia dostarczane przez program, rozmaite okna, które otwiera się podczas tworzenia i publikowania witryny.

Porady praktyczne

Ta część zawiera przewodnik dotyczący realizacji określonych zadań, takich jak przypisywanie haseł obszarom chronionym albo tworzenie formularzy kontaktowych.

Informacje dodatkowe

W tej części można znaleźć dodatkowe informacje dotyczące różnych zadań związanych z tworzeniem witryny.

Ostatnia aktualizacja: wersja 2019.2